Beperkte huurindexatie sinds 1 oktober 2022

Sinds 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023 geldt een nieuwe regel voor de huurindexering van energieverslindende huurwoningen.

WAT IS EEN EPC?

Een EPC (energieprestatiecertificaat) geeft meer informatie over de energetische kwaliteit van de woning aan de hand van een score. Deze score wordt berekend op basis van diverse materialen zoals isolatie, beglazing, daken, muren, deuren, installatie voor verwarming en warm water, zonnepanelen en andere bronnen van energie.

Op de EPC’s die vanaf 2019 opgemaakt werden, staat een label, van A+ - F. EPC’s die opgemaakt werden voor 2019 kregen nog geen label toegekend. Hier werd de EPC-score weergegeven met een score uitgedrukt in kWh/m². Je kan de score makkelijk omzetten naar een label via onderstaande tabel.

Energiescore:

minder dan of gelijk aan 0 kWh/(m² jaar)     A+

tussen 100 en 0 kWh/(m² jaar)                       A

tussen 200 en 100 kWh/(m² jaar)                  B

tussen 300 en 200 kWh/(m² jaar)                  C

tussen 400 en 300 kWh/(m² jaar)                  D

tussen 500 en 400 kWh/(m² jaar)                  E

hoger dan 500 kWh/(m² jaar)                         F

WAT HOUDT DEZE MAATREGEL IN?

Verhuur je een woning met EPC-label D, dan mag je huurindexatie slechts voor de helft doorgerekend worden. Heeft de woning een EPC label met waarde E of F, dan is er geen indexatie mogelijk. Bij EPC-labels met score A+, A, B en C verandert niets en mag 100% geïndexeerd worden.

concreet:

  • Beschikt de verhuurder over een EPC-label A+, A, B of C, dan mag er 100% geïndexeerd worden.
  • Indien de verhuurder over een EPC-label D beschikt dan mag er 50% geïndexeerd worden.
  • Indien de verhuurder over een EPC-label E of F beschikt mag er geen indexatie doorgevoerd worden.

WANNEER IS DEZE MAATREGEL GELDIG?

De regel is van toepassing op alle woonhuurcontracten, zowel deze die vallen onder het Vlaamse Woninghuurdecreet (afgesloten vanaf 1 januari 2019) als de Woninghuurwet (afgesloten voor 1 januari 2019). Dit geldt niet voor studentenhuurovereenkomst. 

WAT ALS DE VERHUURDER GEEN EPC HEEFT?

Wanneer je geen geldig EPC-label hebt mag er niet geïndexeerd worden. De verhuurder kan een EPC laten opmaken. Indien het EPC een score heeft van A+, A, B of C dan mag de verhuurder 100% indexeren. Indien er renovatiewerken gebeurd zijn, mag de verhuurder een nieuw EPC laten opmaken. 

Meer info omtrent huurindexatie? Spring gerust binnen op ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

wetgeving-epc
BIV logo

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.
Onderworpen aan de deontolische code van het BIV.

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 515 516 - Nick Vervoort
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV.
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)