Tijdelijk 6% btw op installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler

Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 geldt er een tijdelijke verlaging van 21% btw naar 6% btw voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen die na afbraak heropgebouwd worden. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler.

dummy-zonnepannelen

Welke zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen van het tijdelijk verlaagde tarief?

Er zijn vier belangrijke voorwaarden:

  1. De dienst wordt rechtstreeks gefactureerd aan de eindverbruiker.
  2. De woning wordt, na de uitvoering van de werken, hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt.
  3. De eerste ingebruikneming van de woning vindt plaats in de loop van een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen.
  4. De installatie moet voldoen aan bepaalde referentienormen inzake uitstoot voorzien in de Europese reglementeringen.

 

Zijn er bepaalde installaties uitgesloten?

Ja. Hybride warmtepompen zijn – vanaf 01.07.2022 - uitgesloten van de tijdelijke maatregel. Het betreft warmtepompen die worden gecombineerd met een ander verwarmingstoestel zoals aardgas, stookolie, hout en pellets. Op deze installaties is dus opnieuw het courante btw tarief, 21%, van toepassing.

 

Ik ben handig en wens zelf zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp te installeren in mijn privéwoning. Geldt het verlaagd btw-tarief ook voor de aankoop van deze installaties en het nodige materiaal?

Neen. De loutere aankoop van materialen blijft onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%.

Hebt u verdere vragen over deze nieuwe fiscale regeling? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Interesse in onze panden?

Vastgoed staat nooit stil. Blijf op de hoogte van wat er leeft en beweegt op de markt. Laat je correct informeren en laat ons team je inspireren met betrekking tot jouw vastgoedwens.

visual
BIV logo

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.
Onderworpen aan de deontolische code van het BIV.

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 515 516 - Nick Vervoort
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV.
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)