Vernieuwd Vlaams Klimaatplan scherpt energiemaatregelen verder aan

De Vlaamse Ministerraad keurde recent het geactualiseerd Vlaams Energie -en Klimaatplan 2021- 2030 goed. Elke lidstaat moet tegen 30 juni 2023 een ontwerp van actualisering van het laatst ingediende Nationaal Energie- en Klimaatplan bij de Europese Commissie indienen. Het goedgekeurde plan vormt de Vlaamse bijdrage aan de actualisatie van het nationale plan en bevat maatregelen om binnen diverse sectoren de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, de energie-efficiëntie te verhogen en meer in te zetten op hernieuwbare energie. Over het plan wordt nu advies ingewonnen van diverse organen. 

warmtepomp-buiten

De Vlaamse Regering koos er onder meer voor om enkele bestaande maatregelen voor wie (ver)bouwt, aan te scherpen. Zo zal de premie voor het plaatsen van nieuwe aardgascondensatieketels in de Mijn VerbouwPremie nog dit jaar worden afgeschaft. 

Voor stedenbouwkundige aanvragen vanaf 1 januari 2025 zullen bij ingrijpende energetische renovaties minimale installatierendementen worden opgelegd aan centrale verwarmingsinstallaties.  Die minimale eis zal  zodanig   worden   ingesteld   dat   minstens een  warmtepomp  moet  worden  geplaatst. Verder wordt de periode waarin een verhoogde premie voor een warmtepomp kan worden aangevraagd tot eind 2025 verlengd.  

Er  wordt  een  minimale  EPC-norm  ingevoerd  voor  residentiële  en  niet-residentiële gebouwen, die geleidelijk verstrengt. Voor open en halfopen woningen gaat het om mijlpalen in 2030 (label E), 2035 (label D) en 2040 (label C). Voor appartementen en gesloten bebouwing zijn de verstrengingen voorzien in 2030 (label D) en 2035 (label C).

BIV logo

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel.
Onderworpen aan de deontolische code van het BIV.

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 515 516 - Nick Vervoort
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV.
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)